Eerste Kamer zet behandeling wetsvoorstel geborgde zetels waterschapsbesturen voortDe vaste commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) gaat verder met de behandeling van het initiatiefvoorstel-Bromet en Tjeerd de Groot over het schrappen van geborgde zetels voor bedrijven in waterschapsbesturen. Het wetsvoorstel is op 31 mei 2022 aangenomen door de Tweede Kamer. De commissie IWO heeft inmiddels één schriftelijke ronde over het wetsvoorstel gehouden en heeft dinsdag, mede naar aanleiding van een die ochtend gehouden deskundigenbijeenkomst, besloten voor 4 oktober a.s. inbreng te leveren voor een tweede schriftelijke ronde. De plenaire behandeling vindt, onder voorbehoud, plaats op 8 november 2022. De eerstvolgende waterschapsverkiezingen worden op 15 maart 2023 gehouden.

Deskundigenbijeenkomst IWO Geborgde zetels Waterschappen 2
Meer afbeeldingen

Het oorspronkelijke wetsvoorstel regelde de rechtstreekse verkiezing van alle leden van het algemeen bestuur van een waterschap door de ingezetenen: de mensen die in het gebied van een waterschap wonen. Daarmee vervielen de zogenaamde geborgde zetels: de zetels die in het waterschapsbestuur zijn gereserveerd voor de categorieën ongebouwd (landbouw), natuurterreinen en gebouwd (bedrijven). Door amendering van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer blijven twee geborgde zetels voor elk van de categorieën ongebouwd en natuurterreinen behouden. De geborgde zetels voor bedrijven zouden wel moeten verdwijnen.


Deskundigenbijeenkomst

Op de deskundigenbijeenkomst dinsdag werd het woord gevoerd door: Jan Boelhouwer, oud-voorzitter Adviescommissie geborgde zetels bij waterschapsbesturen; Douwe Jan Elzinga, emeritus hoogleraar staatsrecht Rijksuniversiteit Groningen; Hans Vollaard, universitair hoofddocent politicologie Universiteit Utrecht; Annet van der Hoek, lid dagelijks bestuur bij Wetterskip Fryslân; Hans Middendorp, adviseur Klimaatadaptatie en Waterveiligheid, tevens vicevoorzitter van de Algemene Waterschapspartij AWP en politiek woordvoerder; Karsten Klein, directeur belangenbehartiging Vereniging Eigen Huis.

De agenda van de bijeenkomst en de beschikbare position papers van de sprekers staat hier.

Verdere procedure behandeling wetsvoorstel

De commissie IWO heeft dinsdagmiddag, mede naar aanleiding van de deskundigenbijeenkomst, besloten inbreng voor het verslag te leveren op 4 oktober 2022. Onder het voorbehoud van tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag en de nadere reactie van de regering - uiterlijk vrijdag 4 november 2022 - acht de commissie het wetsvoorstel gereed voor plenaire behandeling op dinsdag 8 november 2022.

De commissie besluit tevens een verzoek tot voorlichting door de Raad van State over het initiatiefvoorstel aan de plenaire vergadering voor te leggen. Een concept-voorlichtingsverzoek zal worden voorbereid door het lid Klip (VVD), zodat dit in de plenaire vergadering van 27 september 2022 kan worden vastgesteld.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
Deskundigenbijeenkomst IWO Geborgde zetels Waterschappen 2
Afbeelding 1 - Deskundigenbijeenkomst IWO Geborgde zetels Waterschappen 2