Kamer steunt Mbo-onderwijs Bonaire in PapiamentsDe Eerste Kamer stemde dinsdag 11 oktober in met een wetsvoorstel dat het mogelijk maakt voor mbo-studenten op Bonaire om ook op de hoogste twee niveaus onderwijs te kunnen volgen in het Papiaments, de moedertaal van een groot deel van de bevolking van het eiland. De fracties van Fractie-Nanninga, PvdA, GroenLinks, D66, SP, PvdD, Fractie-Otten, SGP, ChristenUnie, CDA, VVD, 50PLUS en Fractie-Frentrop stemden voor het wetsvoorstel, de fracties van PVV en FVD tegen. De OSF-fractie was afwezig.

Op dit moment worden op Bonaire de examens alleen op de eerste twee niveaus van het middelbaar beroepsonderwijs in het Papiaments aangeboden. Op de hogere niveaus is alleen het Nederlands de taal. Door het ook mogelijk te maken om beroepsonderwijs op mbo-niveau 3 en 4 en de daaraan verbonden examens op Bonaire in het Papiaments aan te bieden, kan het beroepsonderwijs op Bonaire volgens het kabinet beter inspelen op de specifieke behoeften van de lokale arbeidsmarkt en van werknemers die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen maar nog een stap in hun loopbaanontwikkeling zouden kunnen maken.

Tijdens het debat op 4 oktober zei senator Van Kesteren (PVV) dat met het wetsvoorstel de taalachterstand die de studenten vaak hebben niet wordt aangepakt, maar juist vergroot. Dat zal belemmerend werken in hun verdere ontwikkeling. Minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen antwoordde dat het kabinet met dit wetsvoorstel maatwerk wil bieden voor een specifieke doelgroep op Bonaire. Hiermee worden hun kansen juist vergroot, aldus de minister.Deel dit item: