Wetsvoorstel Eenmalige energietoeslag 2023 aangenomen en overig nieuwsDe Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel

controversieel verklaard.

De overige wetsvoorstellen op de lijst

zijn niet controversieel verklaard.

De Kamer heeft het wetsvoorstel

als hamerstuk afgedaan.

Het voorstel:

is als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PVV is hierbij aantekening verleend.

Verder heeft de Kamer het voorstel

na hoofdelijke stemming met 61 stemmen voor en 10 stemmen tegen aangenomen.

Voor: OPNL, GroenLinks-PvdA, D66, CDA, Volt, SP, PvdD, VVD, ChristenUnie, BBB en 50PLUS.

Tegen: SGP, PVV, FVD en JA21.

Ook heeft de Kamer gedebatteerd met de Tweede Kamerleden Marijnissen en Temmink en de minister van BZK over het

De hoofdelijke stemming over het initiatiefwetsvoorstel vindt plaats op 10 oktober 2023.
Deel dit item: