Verschillende begrotingsstaten in verband met de Voorjaarsnota aangenomen en overig nieuwsDe Eerste Kamer heeft vandaag het

na stemming bij zitten en opstaan verworpen.

Voor: OPNL, GroenLinks-PvdA, D66, CDA, Volt, SP, PvdD en ChristenUnie

Tegen: SGP, PVV, FVD, VVD, JA21, BBB en 50PLUS

Een ordevoorstel van het lid Rosenmöller (GroenLinks-PvdA) om de stemming over het wetsvoorstel met een week uit te stellen is op 26 september 2023 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. OPNL, Groenlinks-PvdA, D66, SP en PvdD stemden voor.

De

na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV en FVD stemden tegen.

Het voorstel

is als hamerstuk afgedaan. SP en PvdD is daarbij aantekening verleend.

De voorstellen

zijn als hamerstukken afgedaan. SP en PVV is daarbij aantekening verleend.

Het voorstel

is als hamerstuk afgedaan. SP, PvdD en PVV is daarbij aantekening verleend.

De overige

zijn als hamerstukken afgedaan. De fractie van de SP is daarbij aantekening verleend.

Het voorstel

is als hamerstuk afgedaan. De betreffende bewindspersoon is daarbij décharge verleend. De fractie van de PvdD is daarbij aantekening verleend.

De overige

zijn als hamerstukken afgedaan. De betreffende bewindspersonen is daarbij décharge verleend.

Verder heeft de Kamer gedebatteerd over het voorstel

Tijdens het debat is de

ingediend. De motie is tijdens het debat aangehouden.

De hoofdelijke stemming over het wetsvoorstel vindt plaats op 3 oktober 2023.
Deel dit item: