Stemgedrag dr. G.A.T.M. Reuten (SP)groen handje met duim omhoog 227rood handje met duim omlaag 38

 • Tegen
  5 maart 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Dercksen (PVV) c.s. over een volledig afgesloten inrichting voor asielzoekers (EK 34.775 VI, AM)
 • Voor
  5 maart 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over openbaarheid van vergaderverslagen van Klimaatberaad en sectortafels (EK 34.902, F)
 • Voor
  5 maart 2019 (Hamerstuk)
  Brief aan de Raad van State met een verzoek om voorlichting over de Verzamelwet Brexit (EK 35.084 E)
 • Voor
  5 maart 2019 (Hamerstuk)
  Goedkeuring Multilateraal Verdrag ter implementatie van maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving (34.853 (R2096))
 • Voor
  5 maart 2019 (Hamerstuk)
  Verbetering werking Schadefonds Geweldsmisdrijven en uitbreiding taakuitoefening tot Caribisch Nederland (35.041)
 • Voor
  5 maart 2019 (Hamerstuk)
  Goedkeuring Versterkte Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Kazachstan (35.062)
 • Voor
  19 februari 2019 (Zonder stemmen)
  Wet register onderwijsdeelnemers (34.878)
 • Voor
  19 februari 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het terugbrengen van de wildlijst van vrij bejaagbare dieren tot nul (EK 35.000 XIV, D)
 • Voor
  19 februari 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Leeuwen (PvdD) c.s. over onderzoek naar de mogelijkheid elektrische auto's van 5 jaar en ouder onder de youngtimer regeling te laten vallen (EK 35.029, D)
 • Tegen
  19 februari 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Organiseren van kansspelen op afstand (33.996)
 • Voor
  19 februari 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-D. van Dijk (SGP) c.s. over een verbod op reclame voor (online) gokken (EK 33.996, N)
 • Voor
  19 februari 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Strik (GroenLinks) c.s. over een algeheel reclameverbod op kansspelen op afstand (EK 33.996, P)
 • Tegen
  19 februari 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Postema (PvdA) c.s. over het blokkeren van internetsites van illegale aanbieders van online kansspelen (EK 33.996, M)
 • Tegen
  19 februari 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Postema (PvdA) c.s. over vergunningverlening voor kansspelen op afstand (EK 33.996, L)
 • Voor
  19 februari 2019 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Motie-Bikker (ChristenUnie) c.s. over maatregelen om te voorkomen dat jongeren probleemgokkers worden (EK 33.996, K)
 • Voor
  19 februari 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Gerkens (SP) c.s. over vergunningverlening voor het aanbieden van kansspelen op afstand (EK 33.996, O)
 • Voor
  19 februari 2019 (Hamerstuk)
  Verruiming toegang tot speciaal beschermde gebieden op Antarctica (34.935)
 • Voor
  12 februari 2019 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Motie-Jorritsma-Lebbink (VVD) c.s. over onderzoek naar een gedragscode (EK CX, H)
 • Voor
  12 februari 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord (34.902)
 • Voor
  12 februari 2019 (Hamerstuk)
  Wet omzetting aandelen aan toonder (34.930)
 • Voor
  5 februari 2019 (Hamerstuk)
  Wijziging Wet handhaving consumentenbescherming (35.046)
 • Voor
  5 februari 2019 (Hamerstuk)
  Staandehouding, overbrenging en ophouding met het oog op inbewaringstelling van Dublinclaimanten (35.056)
 • Tegen
  29 januari 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Implementatie Vierde spoorwegpakket (34.914)
 • Voor
  29 januari 2019 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat Koning 2018 (najaarsnota) (35.095 I)
 • Voor
  29 januari 2019 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat Staten-Generaal 2018 (najaarsnota) (35.095 IIA)