Parlementaire activiteiten van drs. A.C.C. Witteman (PvdA) in eerdere zittingsperiodes