Stemgedrag mr. A. Broekers-Knol (VVD)groen handje met duim omhoog 653rood handje met duim omlaag 96

 • Voor
  22 mei 2018 (Hamerstuk)
  Modernisering bij scholen van de bepalingen over voorzieningenplanning (34.642)
 • Voor
  22 mei 2018 (Hamerstuk)
  Technische verbeteringen Geneesmiddelenwet en verhoging boetemaximum (34.694)
 • Voor
  22 mei 2018 (Hamerstuk)
  Incidentele suppletoire begroting ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake de werkdruk in het primair onderwijs (34.886)
 • Voor
  15 mei 2018 (Hamerstuk)
  Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (34.851)
 • Voor
  15 mei 2018 (Hamerstuk)
  Maximering van het aantal regionale publieke media-instellingen (34.872)
 • Tegen
  17 april 2018 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Teunissen (PvdD) c.s. over het beëindigen van subsidies voor de fok van vechtstieren (EK 34.841, E)
 • Tegen
  17 april 2018 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Van Apeldoorn (SP) c.s. over de (on)mogelijkheden van de toetreding van de Europese Unie tot het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EK 34.841, D)
 • Voor
  17 april 2018 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  De motie-Duthler c.s. over instemming met de voorgenomen deelname aan het EOM (33709, AJ)
 • Voor
  17 april 2018 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  De motie-Duthler c.s. over instemming met de voorgenomen deelname aan het EOM (33709, AJ)
 • Voor
  17 april 2018 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  De motie-Duthler c.s. over instemming met de voorgenomen deelname aan het EOM (33709, AJ)
 • Tegen
  17 april 2018 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  De motie-Duthler c.s. over instemming met de voorgenomen deelname aan het EOM (33709, AJ)
 • Voor
  17 april 2018 (Hamerstuk)
  Afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen (34.666)
 • Voor
  17 april 2018 (Hamerstuk)
  Implementatie EU-Richtlijn betreffende de kwaliteit van benzine en dieselbrandstof (34.717)
 • Voor
  17 april 2018 (Hamerstuk)
  Uitvoeringswet verordening overlegging openbare documenten (34.803)
 • Voor
  17 april 2018 (Hamerstuk)
  Risicobeheersing binnen de Bloedvoorzieningsorganisatie (34.815)
 • Tegen
  16 april 2018 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  De motie-Van Hattem c.s. over het afzien van deelname aan het Europees Openbaar Ministerie (33709, AF)
 • Voor
  10 april 2018 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Vergoeding van affectieschade (34.257)
 • Voor
  10 april 2018 (Hamerstuk)
  Evaluatie WION en regeling bevoegde rechter (34.745)
 • Voor
  3 april 2018 (Hamerstuk)
  Voortgang energietransitie (34.627)
 • Voor
  3 april 2018 (Hamerstuk)
  Initiatiefvoorstel-Bisschop en Rog teneinde de wettelijke grondslag voor de diagnostische toets te schrappen (34.598)
 • Voor
  27 maart 2018 (Hamerstuk)
  Goedkeuring belastingverdrag met Malawi (34.424)
 • Voor
  27 maart 2018 (Hamerstuk)
  Strafbaarstelling belemmeren humanitaire hulp in een niet-internationaal gewapend conflict (34.737)
 • Voor
  27 maart 2018 (Hamerstuk)
  Wet transparant toezicht financiële markten (34.769)
 • Voor
  27 maart 2018 (Hamerstuk)
  Wijziging handel in goederen die gebruikt worden voor de doodstraf, foltering of andere onmenselijke of onterende behandeling (34.800)
 • Voor
  27 maart 2018 (Hamerstuk)
  Reparatiewet BZK 20XX (34.852)