Stemgedrag mr. A. Broekers-Knol (VVD)groen handje met duim omhoog 573rood handje met duim omlaag 87

 • Voor
  19 december 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Vaststelling tarieven 2018 voor opslag duurzame energie (34.762)
 • Voor
  19 december 2017 (Hamerstuk)
  Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten vanwege een aantal wijzigingen van pensioenwetgeving (Verzamelwet pensioenen 2017) (34674)
 • Voor
  19 december 2017 (Hamerstuk)
  Wijziging van de Wet kabelbaaninstallaties in verband met Verordening (EU) nr. 2016/424 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende kabelbaaninstallaties en tot intrekking van Richtlijn 2000/9/EG (PbEU 2016, L 81) (34779)
 • Tegen
  19 december 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over inperking van exportvoordelen voor (semi) elektrische auto's (EK 34.391, F)
 • Voor
  19 december 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Ester (ChristenUnie) c.s. over de marginale druk in het inkomensbeleid (EK 34.775, O)
 • Tegen
  19 december 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Postema (PvdA) c.s. over de aansluiting bij de 10-jaarsrente voor het studievoorschot (EK 34.775, M)
 • Tegen
  19 december 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Postema (PvdA) c.s. over de doelmatigheidskorting voor het onderwijs (EK 34.775, L)
 • Tegen
  19 december 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Gewijzigde motie-Barth (PvdA) c.s. over een analyse van de maatschappelijke gevolgen van de BTW-verhoging (EK 34.775 / 34.785, K)
 • Voor
  19 december 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Geleidelijke uitfasering van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld (34.819)
 • Voor
  19 december 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling (34.788)
 • Voor
  19 december 2017 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Overige fiscale maatregelen 2018 (34.786)
 • Voor
  19 december 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet afschaffing van de btw-landbouwregeling (34.787)
 • Voor
  19 december 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Belastingplan 2018 (34.785)
 • Voor
  19 december 2017 (Hamerstuk)
  Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 (34.583)
 • Voor
  19 december 2017 (Hamerstuk)
  Rijkswet consulaire bescherming EU-burgers (34.733 (R2090))
 • Voor
  19 december 2017 (Hamerstuk)
  Bekostiging van passend onderwijs en de invoering van het lerarenregister (34.732)
 • Voor
  19 december 2017 (Hamerstuk)
  Implementatie richtlijn elektronische facturering bij overheidsopdrachten (34.780)
 • Voor
  19 december 2017 (Hamerstuk)
  Implementatie van wijzigingen van de Code en aanhangsels bij het Maritiem Arbeidsverdrag 2006 (34.794)
 • Voor
  19 december 2017 (Hamerstuk)
  Redactionele wijzigingen ter precisering van enkele onderdelen van de Wet op de dierproeven (34.814)
 • Voor
  12 december 2017 (Hamerstuk)
  Brief van de Voorzitter van de Eerste Kamer aan de Leden met een voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde (CXXIV, G) (EK CXXIV G)
 • Voor
  12 december 2017 (Hamerstuk)
  Uitvoeringswet EU-insolventie-verordening (34.729)
 • Voor
  12 december 2017 (Hamerstuk)
  Wet waardeoverdracht klein pensioen (34.765)
 • Tegen
  5 december 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  De motie-Schalk c.s. over onderzoek naar de oorzaken van herhaalde zwangerschapsafbrekingen (34775, I)
 • Voor
  5 december 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  De motie-Strik c.s. over het verlagen van de CO2-uitstoot (34775, H)
 • Voor
  5 december 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  De motie-Strik c.s. over maatregelen om de arbeidsparticipatie te verbeteren (34775, G)