Stemgedrag prof. dr. E.M. Sent (PvdA)groen handje met duim omhoog 579rood handje met duim omlaag 71

 • Voor
  12 december 2017 (Hamerstuk)
  Brief van de Voorzitter van de Eerste Kamer aan de Leden met een voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde (CXXIV, G) (EK CXXIV G)
 • Voor
  12 december 2017 (Hamerstuk)
  Uitvoeringswet EU-insolventie-verordening (34.729)
 • Voor
  12 december 2017 (Hamerstuk)
  Wet waardeoverdracht klein pensioen (34.765)
 • Tegen
  5 december 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  De motie-Schalk c.s. over onderzoek naar de oorzaken van herhaalde zwangerschapsafbrekingen (34775, I)
 • Voor
  5 december 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  De motie-Strik c.s. over het verlagen van de CO2-uitstoot (34775, H)
 • Voor
  5 december 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  De motie-Strik c.s. over maatregelen om de arbeidsparticipatie te verbeteren (34775, G)
 • Tegen
  5 december 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  De motie-Faber-van de Klashorst c.s. over inkomsten uit certificering van halalproducten (34775, C)
 • Voor
  5 december 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  De motie-Kox c.s. over het komen tot een reductiedoelstelling teneinde de armoede onder kinderen structureel te verlagen (34775, D)
 • Tegen
  5 december 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  De motie-Faber-van de Klashorst c.s. over het verbieden van islamitische uitingen en handelingen bij de politie (34775, B)
 • Voor
  5 december 2017 (Hamerstuk)
  Implementatiewet richtlijn pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen (34.688)
 • Voor
  5 december 2017 (Hamerstuk)
  Uitvoering bijzondere opsporingsbevoegdheden (34.720)
 • Tegen
  28 november 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Koffeman (PvdD) c.s. inzake capaciteitsproblemen toezichthouders veehouderij (EK 33.037, F)
 • Voor
  28 november 2017 (Hamerstuk)
  Pseudonimiseren van het persoonsgebonden nummer van een onderwijsdeelnemer (34.741)
 • Voor
  28 november 2017 (Hamerstuk)
  Verzamelwet IenM 2018 (34.757)
 • Voor
  28 november 2017 (Hamerstuk)
  Verzamelwet SZW 2018 (34.766)
 • Voor
  28 november 2017 (Hamerstuk)
  Wet implementatie EU-richtlijn toegang belastingautoriteiten tot antiwitwasinlichtingen (34.771)
 • Voor
  21 november 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Vastleggen en bewaren kentekengegevens door politie (33.542)
 • Voor
  21 november 2017 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Veiligheid en Justitie 2017 (voorjaarsnota) (34.730 VI)
 • Voor
  7 november 2017 (Hamerstuk)
  Goedkeuring belastingverdrag met Zambia (34.503)
 • Voor
  31 oktober 2017 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Grondwettelijke basis voor het instellen van openbare lichamen in het Caribisch deel van Nederland en kiescolleges Eerste Kamer (34.702)
 • Tegen
  24 oktober 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Initiatiefvoorstel-Jasper van Dijk en Van Toorenburg Doorverkoop toegangskaarten (31.461)
 • Voor
  24 oktober 2017 (Hamerstuk)
  Definitieve invoering van begeleid rijden (34.693)
 • Voor
  10 oktober 2017 (Hamerstuk)
  Verlenging en wijziging van de Tijdelijke wet ambulancezorg (34.623)
 • Tegen
  3 oktober 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Verlenging naturalisatietermijn van vijf naar zeven jaar (33.852 (R2023))
 • Voor
  3 oktober 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Strik (GroenLinks) c.s. over de integratie van vluchtelingen (EK 33.852 (R2023), G)