Stemgedrag prof. dr. E.M. Sent (PvdA)groen handje met duim omhoog 660rood handje met duim omlaag 74

 • Voor
  17 april 2018 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Teunissen (PvdD) c.s. over het beëindigen van subsidies voor de fok van vechtstieren (EK 34.841, E)
 • Voor
  17 april 2018 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Van Apeldoorn (SP) c.s. over de (on)mogelijkheden van de toetreding van de Europese Unie tot het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EK 34.841, D)
 • Voor
  17 april 2018 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  De motie-Duthler c.s. over instemming met de voorgenomen deelname aan het EOM (33709, AJ)
 • Voor
  17 april 2018 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  De motie-Duthler c.s. over instemming met de voorgenomen deelname aan het EOM (33709, AJ)
 • Voor
  17 april 2018 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  De motie-Duthler c.s. over instemming met de voorgenomen deelname aan het EOM (33709, AJ)
 • Tegen
  17 april 2018 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  De motie-Duthler c.s. over instemming met de voorgenomen deelname aan het EOM (33709, AJ)
 • Voor
  17 april 2018 (Hamerstuk)
  Afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen (34.666)
 • Voor
  17 april 2018 (Hamerstuk)
  Implementatie EU-Richtlijn betreffende de kwaliteit van benzine en dieselbrandstof (34.717)
 • Voor
  17 april 2018 (Hamerstuk)
  Uitvoeringswet verordening overlegging openbare documenten (34.803)
 • Voor
  17 april 2018 (Hamerstuk)
  Risicobeheersing binnen de Bloedvoorzieningsorganisatie (34.815)
 • Voor
  10 april 2018 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Vergoeding van affectieschade (34.257)
 • Voor
  10 april 2018 (Hamerstuk)
  Evaluatie WION en regeling bevoegde rechter (34.745)
 • Voor
  3 april 2018 (Hamerstuk)
  Voortgang energietransitie (34.627)
 • Voor
  3 april 2018 (Hamerstuk)
  Initiatiefvoorstel-Bisschop en Rog teneinde de wettelijke grondslag voor de diagnostische toets te schrappen (34.598)
 • Voor
  27 maart 2018 (Hamerstuk)
  Goedkeuring belastingverdrag met Malawi (34.424)
 • Voor
  27 maart 2018 (Hamerstuk)
  Strafbaarstelling belemmeren humanitaire hulp in een niet-internationaal gewapend conflict (34.737)
 • Voor
  27 maart 2018 (Hamerstuk)
  Wet transparant toezicht financiële markten (34.769)
 • Voor
  27 maart 2018 (Hamerstuk)
  Wijziging handel in goederen die gebruikt worden voor de doodstraf, foltering of andere onmenselijke of onterende behandeling (34.800)
 • Voor
  27 maart 2018 (Hamerstuk)
  Reparatiewet BZK 20XX (34.852)
 • Voor
  20 maart 2018 (Hamerstuk)
  Verslagen van de commissie voor Verzoekschriften (CXXVI, A en B)
 • Voor
  20 maart 2018 (Hamerstuk)
  Fusie Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie jeugdzorg tot Inspectie gezondheidszorg en jeugd (34.797)
 • Voor
  13 maart 2018 (Hamerstuk)
  Goedkeuring Verdrag ter voorkoming van verontreiniging van de zee door het storten van afval en andere stoffen (34.742 (R2091))
 • Voor
  13 maart 2018 (Hamerstuk)
  Mariene geo-engineering (34.743)
 • Voor
  13 maart 2018 (Hamerstuk)
  Gebruiksbeperking frequentieruimte en digitale radio-omroep (34.799)
 • Tegen
  6 maart 2018 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over het intrekken van verblijfsvergunningen voor bepaalde tijd voor Syrische asielzoekers (EK 34.775 VI, N)