Stemgedrag prof. dr. E.M. Sent (PvdA)groen handje met duim omhoog 678rood handje met duim omlaag 75

 • Voor
  19 juni 2018 (Hamerstuk)
  Incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord (34.901)
 • Voor
  19 juni 2018 (Hamerstuk)
  Incidentele suppletoire begroting Infrastructuur en Waterstaat inzake Thermphos (34.896)
 • Voor
  12 juni 2018 (Hamerstuk)
  Uitbreiding bevoegdheden ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders van grote ondernemingen (34.494)
 • Voor
  12 juni 2018 (Hamerstuk)
  Wet accreditatie op maat (34.735)
 • Voor
  12 juni 2018 (Hamerstuk)
  Regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie (34.812)
 • Voor
  12 juni 2018 (Hamerstuk)
  Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2018 (34.887)
 • Voor
  5 juni 2018 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Verdere modernisering van de Huurcommissie en introductie van een verhuurderbijdrage (34.652)
 • Voor
  5 juni 2018 (Hamerstuk)
  Instellen van een implantatenregister ter bescherming van de gezondheid van cliënten (34.483)
 • Voor
  5 juni 2018 (Hamerstuk)
  Novelle Instelling implantatenregister houdende aanpassing verbod op toepassing van implantaten die niet voorzien zijn van een geüniformeerde barcode (34.822)
 • Voor
  29 mei 2018 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Bikker (ChristenUnie) c.s. over de evaluatie van de contraterrorismewetgeving (EK 34.775 VI, T)
 • Voor
  29 mei 2018 (Hamerstuk)
  Wijziging van de rijkswet tot vaststelling van een zeegrens tussen Curaçao en Bonaire, en tussen Sint Maarten en Saba (34.873 (R2098))
 • Voor
  29 mei 2018 (Hamerstuk)
  Incidentele suppletoire begroting Koninkrijksrelaties inzake wederopbouw bovenwindse eilanden (34.869)
 • Voor
  22 mei 2018 (Hamerstuk)
  Modernisering bij scholen van de bepalingen over voorzieningenplanning (34.642)
 • Voor
  22 mei 2018 (Hamerstuk)
  Technische verbeteringen Geneesmiddelenwet en verhoging boetemaximum (34.694)
 • Voor
  22 mei 2018 (Hamerstuk)
  Incidentele suppletoire begroting ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake de werkdruk in het primair onderwijs (34.886)
 • Voor
  15 mei 2018 (Hamerstuk)
  Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (34.851)
 • Tegen
  15 mei 2018 (Hamerstuk, fractie aantekening gevraagd)
  Maximering van het aantal regionale publieke media-instellingen (34.872)
 • Voor
  24 april 2018 (Hamerstuk)
  Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties (34.677)
 • Voor
  24 april 2018 (Hamerstuk)
  Kwaliteitsfonds notariaat (34.810)
 • Voor
  24 april 2018 (Hamerstuk)
  Verzamelwet EZK en LNV 20.. (34.860)
 • Voor
  17 april 2018 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Teunissen (PvdD) c.s. over het beëindigen van subsidies voor de fok van vechtstieren (EK 34.841, E)
 • Voor
  17 april 2018 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Van Apeldoorn (SP) c.s. over de (on)mogelijkheden van de toetreding van de Europese Unie tot het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EK 34.841, D)
 • Voor
  17 april 2018 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  De motie-Duthler c.s. over instemming met de voorgenomen deelname aan het EOM (33709, AJ)
 • Voor
  17 april 2018 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  De motie-Duthler c.s. over instemming met de voorgenomen deelname aan het EOM (33709, AJ)
 • Voor
  17 april 2018 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  De motie-Duthler c.s. over instemming met de voorgenomen deelname aan het EOM (33709, AJ)