Dinsdag 6 maart 2012 13.30 uur, plenaire vergadering13.30 uur hamerstukken

13.30 uur afhandeling zonder verdere beraadslaging

13.30 uur behandeling

Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Financiën aan de Kamervoorzitter (EK 33.025, B) met het verzoek de plenaire vergadering ter instemming een conceptbrief voor te leggen met het verzoek van de Eerste Kamer om voorlichting door de afdeling advisering van de Raad van State inzake het voorstel

13.30 - 15.10 uur gezamenlijke behandeling, eerste termijn Kamer

15.10 - 16.30 uur pauze

16.30 - 18.30 uur gezamenlijke behandeling, antwoorden initiatiefneemster en regering en repliek

18.30 - 19.00 uur pauze

19.00 - 19.40 uur gezamenlijke behandeling, dupliek

Deze tijden zijn indicatief, waar versnelling mogelijk is, zullen de tijden worden aangepast