Dinsdag 28 maart 2023, plenaire vergadering
Agenda

13.30 - 13.30 uur  Opening

13.30 - 13.45 uur  Aanbieding verslag Tijdelijke commissie actualisering Reglement van Orde

15.50 - 16.10 uur  Pauze