Sprekerslijst bij plenaire vergadering eerste termijn Kamer beleidsdebat Koninkrijksrelaties
Leden

naamduur (min)ook namensopmerking
1. Rosenmöller (GroenLinks)10
2. Gerkens (SP)10
3. Beukering (Fractie-Nanninga)10
4. Recourt (PvdA)10
5. Dittrich (D66)10
6. Oomen-Ruijten (CDA)10
7. Van der Burg (VVD)10
8. Schalk (SGP)8
9. Nicolaï (PvdD)10
10. Raven (OSF)8
totaal: 96 minuten

Bewindspersonen/Initiatiefnemers

naamduur (min)opmerking
1. Knops (Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)