Sprekerslijst bij plenaire vergadering eerste termijn Kamer (aanvang) debat 'Verhouding centrale overheid en decentrale overheden'
Leden

naamduur (min)ook namensopmerking
1. Van Gurp (GroenLinks)20
2. Van Hattem (PVV)20
3. Kox (SP)15
4. Koole (PvdA)20
5. Van der Voort (D66)20
6. Van der Burg (VVD)15
7. Verkerk (ChristenUnie)15
8. Van der Linden (Fractie-Nanninga)20
9. Rombouts (CDA)15
10. Otten (Fractie-Otten)10
11. Nicolaï (PvdD)15
12. Schalk (SGP)8
13. Raven (OSF)10
totaal: 203 minuten

Bewindspersoon

naamduur (min)opmerking
1. Ollongren (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)