Sprekerslijst bij plenaire vergadering eerste termijn Kamer
Leden

naamduur (min)ook namensopmerking
1. Ganzevoort (GroenLinks)10
2. Van Apeldoorn (SP)7
3. Pijlman (D66)7
4. Van Kesteren (PVV)5
5. De Blécourt-Wouterse (VVD)5
6. Soeharno (CDA)10maidenspeech
7. Schalk (SGP)7
8. Fiers (PvdA)10
totaal: 61 minuten

Initiatiefnemers en bewindspersoon

naamduur (min)opmerking
1. Bisschop
2. Kwint
3. Slob (Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media)