Sprekerslijst bij plenaire vergadering eerste termijn Kamer
Leden
naamduur (min)ook namensopmerking
1. Krijnen i (GroenLinks)15
2. Van der Voort i (D66)15
3. Janssen i (SP)15
4. Prins i (CDA)15
5. Nicolaï i (PvdD)30
6. Verkerk i (ChristenUnie)15
7. Van Dijk i (SGP)10
8. De Bruijn-Wezeman i (VVD)12
9. Baay-Timmerman i (50PLUS)13
10. Otten i (Fractie-Otten)20
11. Dessing i (FVD)15
12. Recourt i (PvdA)15
13. Van Hattem i (PVV)25
14. Nanninga i (Fractie-Nanninga)10
15. Raven i (OSF)10
totaal: 235 minuten

Bewindspersoon
naamduur (min)opmerking
1. Kuipers i (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)