Stemmingen per vergaderdag
13 juli 2021

 • Aangenomen
  Verlengingsprocedures Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35.874)
 • Aangenomen
  Wijziging van de Paspoortwet in verband met de uitvoering van de Verordening identiteitskaarten (35.552 (R2148))
 • Aangenomen
  Machtigingswet oprichting Invest International (35.529)
 • Aangenomen
  Bescherming winkeliers tegen eenzijdige wijzigingen van openingstijden (35.522)
  Algemene stemmen, aangenomen
 • Aangenomen
  Uitvoering herziene Europese wetgeving over diergeneesmiddelen en gemedicineerde diervoeders (35.661)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Incidentele suppletoire begroting gemeentefonds 2021 inzake coronamaatregelen (35.679)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 inzake extra middelen voor coronabanen in het hoger onderwijs in verband met COVID-19 (35.682)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Derde incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 inzake extra middelen voor sneltesten in het vo, mbo en ho in verband met COVID-19 (35.716)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Tweede incidentele suppletoire begroting gemeentefonds 2021 inzake coronamaatregelen (35.731)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Achtste incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden en studiefinancieringsraming (35.797)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Derde incidentele suppletoire begroting Justitie en Veiligheid 2021 inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden (35.800)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Tweede incidentele suppletoire begroting Financiën 2021 inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden (35.799)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Tweede incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021 inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden en diverse corona gerelateerde maatregelen (35.798)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021 inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden (35.801)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Negende incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 inzake extra middelen zelftesten mbo en ho in verband met COVID-19 (35.806)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Derde incidentele suppletoire begroting Financiën 2021 inzake Kwijtschelding private schulden Toeslagengedupeerden in WSNP/MSNP-trajecten (35.812)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Zesde incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 inzake Coronamaatregelen (35.815)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaat gemeentefonds 2021 (Voorjaarsnota) (35.850 B)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 (Voorjaarsnota) (35.850 VIII)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 (Voorjaarsnota) (35.850 XVI)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat 2021 (Voorjaarsnota) (35.850 XIII)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021 (Voorjaarsnota) (35.850 VII)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021 (Voorjaarsnota) (35.850 XV)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Uitvoeringswet Handels- en Samenwerkingsovereenkomst EU – VK Justitie en Veiligheid (35.852)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Vierde incidentele suppletoire begroting Financiën 2021 inzake Kwijtschelding private schulden Toeslagengedupeerden (35.866)
  Hamerstuk