Stemmingen per vergaderdag
12 oktober 2021

 • Aangenomen
  Wet betaald ouderschapsverlof (35.613)
 • Aangenomen
  Persoonsgegevens kwaliteitsregisters zorg (35.562)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Tegengaan geweld bij verzorging en opvoeding kinderen in Caribisch Nederland (35.791)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Tweede incidentele suppletoire Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021 inzake Grenstesten (35.823)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Goedkeuring wijziging Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme (35.831)
 • Aangenomen
  Goedkeuring Bijzondere Overeenkomst veiligheidsvraagstukken treinen via de Kanaaltunnel (35.829)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Goedkeuring wijziging Overeenkomst over overdracht en mutualisatie bijdragen gemeenschappelijk afwikkelingsfonds (35.832)
 • Aangenomen
  Goedkeuring en uitvoering Overeenkomst grenscontroles op het treinverkeer via de Kanaaltunnel (35.828)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Zevende incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 inzake Corona-maatregelen (35.841)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Achtste incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 inzake Coronamaatregelen (35.854)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende distributie van beleggingsinstellingen en icbe’s (35.858)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Tiende incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 inzake plafondcorrectie middelen Nationaal Programma Onderwijs en extra middelen boekenvak (35.877)
  Hamerstuk

5 oktober 2021

 • Aangenomen
  Novelle Initiatiefvoorstel-Snels en Sneller Wet open overheid (35.112)
 • Aangenomen
  Initiatiefvoorstel-Snels en Sneller Wet open overheid (33.328)
 • Aangenomen
  Beëindiging vervangingsfonds en modernisering participatiefonds (35.400)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Verlenging minimale geldigheidsduur van cadeaubonnen tot twee jaar (35.755)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Implementatie richtlijn ter bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen (35.818)
  Hamerstuk

28 september 2021

 • Aangenomen
  Evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen (35.628)
 • Aangenomen
  Introductie griffierechtcategorieën voor geldvorderingen (35.439)
 • Aangenomen
  Vereenvoudiging uitvoering en reparatie Wvggz en Wzd (35.667)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Toekomstbestendig maken van de wetgeving op het terrein van arbeidsmigratie (35.680)
  • aantekening gevraagd: SGP, SP, PvdD, PVV en Fractie-Nanninga
 • Aangenomen
  Implementatiewet richtlijn prudentieel toezicht beleggingsondernemingen (35.783)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Jaarverslag en slotwet Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds 2020 (35.830 XIV)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2020 (35.830 B)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Jaarverslag en slotwet Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2020 (35.830 III)
  Hamerstuk