Stemmingen per vergaderdag
13 juli 2021 (vervolg)

 • Aangenomen
  Vijfde incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden (35.796)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Vijfde incidentele suppletoire begroting Infrastructuur en Waterstaat 2021 inzake COVID-testen reizen (35.864)
 • Aangenomen
  Samenvoeging van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk (35.621)
 • Aangenomen
  Novelle Samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis (35.842)
 • Aangenomen
  Samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis (35.620)
 • Aangenomen
  Samenvoeging van de gemeenten Landerd en Uden (35.619)
 • Aangenomen
  Digitalisering informatiestromen en werkprocessen in het kader van de Wet op de lijkbezorging (35.551)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging Wet basisregistratie personen en Wet basisadministraties persoonsgegevens BES (35.648)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Verzamelwet OCW 20.. (35.725)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om te verblijven en te werken op het grondgebied van een lidstaat en een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven (35.726)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Vijfde incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 inzake extra middelen voor eindexamens vo en pilots voor sneltesten in het po in verband met COVID-19 (35.739)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Vierde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2021 inzake tegemoetkoming vaste lasten (35.747)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging tijdvak gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet en aandeel eigen vermogen voor drinkwaterbedrijven en verduidelijking van de regels voor signaleringsparameters (35.757)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Vijfde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2021 inzake ondersteuning van start- en scale-ups en het (innovatieve) mkb, aanvullingen op het economisch steun- en herstelpakket en tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19 (35.780)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Zesde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2021 inzake voucherkredietfaciliteit en uitvoeringskosten RVO TOGS (35.792)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Tweede incidentele suppletoire begroting Justitie en Veiligheid 2021 Regeling bedrijvenschade coronarellen (35.794)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Zevende incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2021 inzake FieldLabs, uitvoeringskosten steunmaatregel mobiliteitscluster en rente voucherkredietfaciliteit (35.805)
  • aantekening gevraagd: PvdD en Fractie-Otten

6 juli 2021

 • Aangenomen
  Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de wet en aanpassing van enkele andere wetten (35.517)
  Zonder stemmen
 • Aangenomen
  Verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van CO2-emissie (35.668)
 • Aangenomen
  Implementatie uitvoeringsrichtlijn methoden voor de berekening van de opslagverplichtingen van veiligheidsvoorraden (35.693)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wet implementatie EETS-richtlijn (35.762)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Derde incidentele suppletoire begroting gemeentefonds 2021 inzake coronamaatregelen (35.767)
  Hamerstuk

29 juni 2021

 • Aangenomen
  Implementatie Richtlijn ter bevordering gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord (35.626)
 • Aangenomen
  Ondersteunen opgave windenergie op zee (35.092)
 • Aangenomen
  Tweede incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 inzake extra apparaten voor onderwijs op afstand in het primair en voortgezet onderwijs in verband met COVID-19 (35.696)
  Hamerstuk