Stemmingen per vergaderdag
28 september 2021

 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2021 (Voorjaarsnota) (35.850 V)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaten Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2021 (Voorjaarsnota) (35.850 III)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaat Nationaal Groeifonds 2021 (Voorjaarsnota) (35.850 XIX)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaat Deltafonds 2021 (Voorjaarsnota) (35.850 J)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaat overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en Kiesraad 2021 (Voorjaarsnota) (35.850 IIB)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaat Defensiematerieelbegrotingsfonds 2021 (Voorjaarsnota) (35.850 K)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaten Defensie 2021 (Voorjaarsnota) (35.850 X)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2021 (Voorjaarsnota) (35.850 VI)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaten Financiƫn en Nationale Schuld 2021 (Voorjaarsnota) (35.850 IX)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaat Infrastructuurfonds 2021 (Voorjaarsnota) (35.850 A)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Afschaling van bijzondere maatregelen vanwege covid-19 bij verkiezingen (35.887)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Ongewijzigd laten verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2022 (35.905)
  Hamerstuk

13 juli 2021

 • Aangenomen
  Verlengingsprocedures Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35.874)
 • Aangenomen
  Wijziging van de Paspoortwet in verband met de uitvoering van de Verordening identiteitskaarten (35.552 (R2148))
 • Aangenomen
  Machtigingswet oprichting Invest International (35.529)
 • Aangenomen
  Bescherming winkeliers tegen eenzijdige wijzigingen van openingstijden (35.522)
  Algemene stemmen, aangenomen
 • Aangenomen
  Uitvoering herziene Europese wetgeving over diergeneesmiddelen en gemedicineerde diervoeders (35.661)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Incidentele suppletoire begroting gemeentefonds 2021 inzake coronamaatregelen (35.679)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 inzake extra middelen voor coronabanen in het hoger onderwijs in verband met COVID-19 (35.682)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Derde incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 inzake extra middelen voor sneltesten in het vo, mbo en ho in verband met COVID-19 (35.716)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Tweede incidentele suppletoire begroting gemeentefonds 2021 inzake coronamaatregelen (35.731)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Achtste incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden en studiefinancieringsraming (35.797)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Derde incidentele suppletoire begroting Justitie en Veiligheid 2021 inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden (35.800)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Tweede incidentele suppletoire begroting Financiƫn 2021 inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden (35.799)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Tweede incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021 inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden en diverse corona gerelateerde maatregelen (35.798)
  Hamerstuk