Stemmingen per vergaderdag
30 maart 2021

 • Aangenomen
  Initiatiefvoorstel-Koerhuis en Van Toorenburg Wet handhaving kraakverbod (35.296)
 • Aangenomen
  Initiatiefvoorstel-Segers, Kuiken, Van Nispen en Kuik Wet strafbaarstelling misbruik prostituƩ(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel (34.091)
 • Aangenomen
  Implementatie gewijzigde richtlijn vakbekwaamheid bestuurders (35.461)

23 maart 2021

 • Aangenomen
  Wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet (35.518)
 • Aangenomen
  Tijdelijke huurkorting (35.516)
 • Aangenomen
  Initiatiefvoorstel-Nijboer Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten (35.488)
 • Aangenomen
  Goedkeuring Samenwerkingsovereenkomst partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en de Islamitische Republiek Afghanistan (35.445)
 • Aangenomen
  Inroepen bedenktijd door bestuur van beursvennootschap (35.367)

16 maart 2021

 • Aangenomen
  Invoeringswet Europees Openbaar Ministerie (35.429)
 • Aangenomen
  Uitvoeringswet Erasmusprogramma en Europees Solidariteitskorps (35.658)
  • aantekening gevraagd: PVV en Fractie-Nanninga

9 maart 2021


2 maart 2021

 • Aangenomen
  Incidentele suppletoire begroting Financiƫn 2021 inzake Herstel Toeslagen (35.704)
  Algemene stemmen, aangenomen
 • Aangenomen
  Wijziging Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht (35.256)
 • Aangenomen
  Tweede incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020 inzake Urgendamiddelen (35.521)
  • aantekening gevraagd: PVV, Fractie-Otten en Fractie-Nanninga
 • Aangenomen
  Herimplementatie kaderbesluit Europees aanhoudingsbevel (35.535)
 • Aangenomen
  Invoering van een verbod op dienstverrichting door derdelandverzekeraars (35.599)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging Wet VROM BES in verband met milieueisen voor bedrijven en enkele reparaties (35.629)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Vierde incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020 inzake Coronamaatregelen (35.634)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen (35.642)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Vijfde incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020 inzake Coronamaatregelen (35.683)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Incidentele suppletoire begroting Justitie en Veiligheid 2021 inzake COVID-19 gerelateerde uitgaven (35.686)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Uitvoering EU-Verordening over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven (35.689)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Incidentele suppletoire begroting Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2021 inzake voedselhulp en steunmaatregelen Caribisch deel van het koninkrijk (35.712)
  Hamerstuk