Stemmingen per vergaderdag
29 juni 2021

 • Aangenomen
  Zesde incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 inzake extra middelen voor het Nationaal Programma Onderwijs in verband met COVID-19 (35.740)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Vierde incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 inzake Coronamaatregelen (35.763)
  Hamerstuk

22 juni 2021

 • Aangenomen
  Verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs (35.352)
 • Aangenomen
  Wet aanpassing Appa en enkele andere wetten 2021 (35.548)
 • Aangenomen
  Verruiming mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen (35.366)
 • Aangenomen
  Incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2021 inzake de aanpassingen in het economische steun- en herstelpakket als gevolg van de ontwikkeling in de bestrijding van het coronavirus (35.677)
 • Aangenomen
  Tweede incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2021 inzake specifieke aanpassingen in economisch steun- en herstelpakket (35.685)
 • Aangenomen
  Derde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2021 inzake uitbreiding economisch steun- en herstelpakket (35.723)
 • Aangenomen
  Tweede incidentele suppletoire begroting Infrastructuur en Waterstaat 2021 inzake beschikbaarheidsvergoeding OV-sector (35.748)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Derde incidentele suppletoire begroting Infrastructuur en Waterstaat 2021 inzake incidentele tegemoetkoming vuurwerkbranche (35.781)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Vierde incidentele suppletoire begroting Infrastructuur en Waterstaat 2021 inzake Beschikbaarheidsvergoeding OV-sector Q4 2021 (35.804)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 betreffende tijdelijke voorzieningen voor het studiejaar 2021-2022 in verband met COVID-19 (35.836)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Tijdelijke regels voor inzet coronatoegangsbewijzen (35.853)
  • aantekening gevraagd: SP, PvdD en Fractie-Otten

15 juni 2021

 • Aangenomen
  Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (35.242)
 • Aangenomen
  Wijziging van de Erfgoedwet en de Wet op de economische delicten inzake het binnenbrengen van cultuurgoederen (35.635)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Incidentele suppletoire begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2021 inzake noodpakket banen en economie (35.730)
  Hamerstuk

8 juni 2021


1 juni 2021

 • Aangenomen
  Verlenging van de termijn waarmee militaire luchtvaartterreinen hun geldigheid behouden en invoering van een jaarlijkse rapportageplicht (35.674)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Implementatie Uitvoeringsverordening prestatie- en heffingsregeling in het gemeenschappelijk Europees luchtruim (35.744)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Tweede incidentele suppletoire begroting Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2021 inzake voedselhulp, vijfde tranche liquiditeitssteun Aruba en steunmaatregelen Caribisch Nederland (35.793)
  Hamerstuk

26 mei 2021


25 mei 2021

 • Aangenomen
  Goedkeuring nieuw Eigenmiddelenbesluit van de Europese Unie (35.711)
  • voor: Alfred Arbouw (VVD), Annelien Bredenoord (D66), Annemarie Jorritsma-Lebbink (VVD), Ben Knapen (CDA), Boris Dittrich (D66), Carla Moonen (D66), Farah Karimi (GroenLinks), Ferd Crone (PvdA), Gala Veldhoen (GroenLinks), Greet Prins (CDA), Hamit Karakus (PvdA), Hendrik-Jan Talsma (ChristenUnie), Henk Jan Meijer (VVD), Henk Pijlman (D66), Jan Anthonie Bruijn (VVD), Jan Keunen (VVD), Jeroen Recourt (PvdA), Joop Atsma (CDA), Joris Backer (D66), Maarten Verkerk (ChristenUnie), Margreet de Boer (GroenLinks), Martin van Rooijen (50PLUS), Martine Baay-Timmerman (50PLUS), Mei Li Vos (PvdA), Micky Adriaansens (VVD), Mirjam de Blécourt-Wouterse (VVD), Niek Jan van Kesteren (CDA), Paul Rosenmöller (GroenLinks), Paulien Geerdink (VVD), Peter Essers (CDA), Peter Ester (ChristenUnie), Peter van der Voort (D66), Petra Stienen (D66), Pim van Ballekom (VVD), Reina de Bruijn-Wezeman (VVD), Ria Oomen-Ruijten (CDA), Roel van Gurp (GroenLinks), Ruard Ganzevoort (GroenLinks), Ruud Koole (PvdA), Saskia Kluit (GroenLinks), Tanja Klip-Martin (VVD), Theo Rietkerk (CDA), Tineke Huizinga-Heringa (ChristenUnie), Ton Raven (OSF) en Ton Rombouts (CDA)
   tegen: Alexander van Hattem (PVV), Annabel Nanninga (Fractie-Nanninga), Arda Gerkens (SP), Bob van Pareren (Fractie-Nanninga), Diederik van Dijk (SGP), Gom van Strien (PVV), Henk Otten (Fractie-Otten), Hugo Berkhout (Fractie-Nanninga), Ilse Bezaan (PVV), Jeroen de Vries (Fractie-Otten), Lennart van der Linden (Fractie-Nanninga), Loek van Wely (Fractie-Nanninga), Marjolein Faber-Van de Klashorst (PVV), Niko Koffeman (PvdD), Otto Hermans (Fractie-Nanninga), Paul Frentrop (FVD), Peter Nicolaï (PvdD), Peter Schalk (SGP), Rik Janssen (SP), Theo Hiddema (FVD), Tiny Kox (SP), Toine Beukering (Fractie-Nanninga) en Ton van Kesteren (PVV)
 • Aangenomen
  Uitvoering herziene Europese diergezondheidswetgeving (35.398)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Uitvoering Verdrag wettelijke aansprakelijkheid schade door verontreiniging door bunkerolie voor Caribisch Nederland (35.618)
  Hamerstuk