Stemmingen per vergaderdagToon stemmingen:


14 mei 2019 (vervolg)


23 april 2019

 • groen vinkje
  Aanpassingswet rechtspositie (gewezen) leden van de Staten-Generaal en hun nabestaanden in verband met invoering normalisering rechtspositie ambtenaren (35.072)
 • groen vinkje
  Wet spoedreparatie fiscale eenheid (34.959)
 • rood kruisje
  Motie-Van Rij (CDA) c.s. over een beleidsnotitie inzake toetsing van fiscale maatregelen met terugwerkende kracht (EK 34.959, E)
 • groen vinkje
  Uitvoeringswet EG-verordening 300/2008 over een gemeenschappelijk niveau van beveiliging van de burgerluchtvaart (34.501)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Opnemen klinisch technoloog in lijst registerberoepen en toekennen zelfstandige bevoegdheden aan klinisch technologen (35.045)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Wet abonnementstarief WMO (35.093)
  Hamerstuk

16 april 2019


9 april 2019


2 april 2019

 • groen vinkje
  Aanpassing regeling bijzondere opsporingsbevoegdheden (34.976)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Verantwoordelijkheid vervoer gedetineerden en het medisch klachtrecht (33.844)

26 maart 2019

 • groen vinkje
  Verzamelwet Brexit (35.084)
 • rood kruisje
  Motie-Van Apeldoorn (SP) c.s. over het vooralsnog niet in werking laten treden van artikel X van het wetsvoorstel "Verzamelwet Brexit" (EK 35.084, H)
 • groen vinkje
  Omvorming Stichting Airport Coordination Netherlands tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (35.060)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Bronhouderschap modellen, kwaliteitscontrole en enkele verbeteringen (35.088)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Controleren verzekeringsplicht zorgverzekering en regelen verwerking gepseudonimiseerde persoonsgegevens (35.044)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Mogelijk maken van bewaren en gebruiken van foetaal weefsel ten behoeve van opsporing en vervolging van ernstige zedenmisdrijven (34.893)
  Hamerstuk

19 maart 2019

 • groen vinkje
  Initiatiefvoorstel-Koopmans en Van Helvert Wet ter Bescherming Koopvaardij (34.558)
 • groen vinkje
  Motie-Andriessen (D66) c.s. over overleg met de regering van Sint Maarten om de concordantie te bevorderen (EK 34.456, J)
 • groen vinkje
  Initiatiefvoorstel-Verhoeven Vervallen enkele bijzondere bepalingen over belediging staatshoofden en andere publieke personen en instellingen (34.456)
 • rood kruisje
  De gewijzigde motie-Bikker c.s. over het vragen naar de zienswijzen van de andere landen binnen het Koninkrijk (34456, K, was letter I)