Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Stemmingen per vergaderdagToon stemmingen:


15 oktober 2019

 • groen vinkje
  Implementatie Verdrag en Richtlijn betreffende werk in de visserijsector (35.194)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Aanbesteding van het produceren van munten en het afschaffen van beleggingsmunten (35.203)
  Hamerstuk

1 oktober 2019

 • groen vinkje
  Implementatie artikel 83bis van het Verdrag over de internationale burgerluchtvaart (35.100)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Implementatie richtlijn bevordering van kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen (35.190)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Goedkeuring Verdrag betreffende werk in de visserijsector (35.215 (R2128))
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Wijziging van de wet tot verhoging van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren (35.269)
  Hamerstuk

24 september 2019

 • groen vinkje
  Herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen (35.080)
 • groen vinkje
  Aanpassing wetten in verband met invoering normalisering rechtspositie ambtenaren in het onderwijs (35.089)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Jaarverslag en slotwet Koning 2018 (35.200 I)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Jaarverslag en slotwet Staten-Generaal 2018 (35.200 IIA)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Jaarverslag en slotwet overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2018 (35.200 IIB)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Jaarverslag en slotwet Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2018 (35.200 III)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2018 (35.200 IV)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Jaarverslag en slotwet Buitenlandse Zaken 2018 (35.200 V)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Jaarverslag en slotwet Justitie en Veiligheid 2018 (35.200 VI)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Jaarverslag en slotwet Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018 (35.200 VII)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Jaarverslag en slotwet Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018 (35.200 VIII)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Jaarverslag en slotwet Financiƫn en Nationale Schuld 2018 (35.200 IX)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Jaarverslag en slotwet Defensie 2018 (35.200 X)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Jaarverslag en slotwet Infrastructuur en Waterstaat 2018 (35.200 XII)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Jaarverslag en slotwet Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2018 (35.200 XIII)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Jaarverslag en slotwet Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2018 (35.200 XV)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Jaarverslag en slotwet Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018 (35.200 XVI)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Jaarverslag en slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2018 (35.200 XVII)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2018 (35.200 A)
  Hamerstuk