Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
T02058

Toezegging Advies VO-raad loopbaanoriëntatie (34.035)De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Bruijn (VVD), toe dat de staatssecretaris het advies van de VO-raad over de verankering van loopbaanoriëntatie naar de Kamer stuurt.


Kerngegevens

Nummer T02058
Status voldaan
Datum toezegging 20 januari 2015
Deadline 1 januari 2016
Verantwoordelijke(n) Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Kamerleden Prof.dr. J.A. Bruijn (VVD)
Commissie commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen loopbaanoriëntatie
studievoorschot
VO-raad
Kamerstukken Wet studievoorschot hoger onderwijs (34.035)


Uit de stukken

Handelingen I 2014-2015, nr. 17, item 3 - blz. 8

De heer Bruijn (VVD): Graag zouden de leden van mijn fractie willen weten of de minister bereid is ook deze Kamer op de hoogte te houden van (...) ten tweede van de inhoud van het eind van dit jaar te verschijnen advies van de VO-raad inzake een steviger verankering van loopbaanoriëntatie.

(...)

Handelingen I 2014-2015, nr. 17, item 8 - blz. 29

Minister Bussemaker: De heer Bruijn vroeg naar de toenaderingen in het vo en mbo. Ik zeg toe dat de Kamer de rapporten daarover krijgt.

(...)

Handelingen I 2014-2015, nr. 17, item 8 - blz. 30

Minister Bussemaker: Ik zeg de heer Bruijn dus toe dat ik ervoor zal zorgen dat de Kamer het advies van de VO-raad over de verankering van loopbaanoriëntatie krijgt. De staatssecretaris zal dat naar de Kamer sturen.


Brondocumenten


Historie