T00972

Toezegging Brief inzake zetelaantal EP onder Verdrag van Lissabon (31.702)De staatssecretaris voor Europese Zaken zegt de Kamer, mede naar aanleiding van een opmerking van het lid Broekers-Knol, een brief toe waarin zal worden ingegaan op de wijze waarop zal worden omgegaan met het nieuwe zetelaantal voor Nederland in het Europees Parlement onder het Verdrag van Lissabon.


Kerngegevens

Nummer T00972
Status voldaan
Datum toezegging 17 maart 2009
Deadline 1 juli 2009
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken
Kamerleden mr. A. Broekers-Knol (VVD)
Commissie commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen Europadebat
Europees Parlement
Verdrag van Lissabon
Kamerstukken Kamerstukken en Handelingen in verband met het Europadebat op 17 maart 2009


Uit de stukken

Handelingen I 2008-2009, , nr. 25 - blz. 1225

Blz. 1227

Mevrouw Broekers-Knol (VVD):

Voor Nederland betekent verkiezingen onder het Verdrag van Nice dat Nederland terugvalt naar 25 zetels. Onder het Verdrag van Lissabon heeft Nederland recht op 26 zetels. Heeft de regering erover nagedacht hoe dat moet worden opgelost, voor het geval het Verdrag van Lissabon wordt geratificeerd? Moeten er dan nieuwe verkiezingen plaatsvinden voor één zetel?

Blz. 1280

Staatssecretaris Timmermans (p. 80)

Wij krijgen het Verdrag van Nice en misschien het Verdrag van Lissabon, als dit in alle lidstaten wordt geratificeerd. Er is gevraagd wat dit voor het aantal zetels in het Europees Parlement betekent. Nederland gaat terug naar 25 zetels onder het Verdrag van Nice, en onder het Verdrag van Lissabon stijgt het zetelaantal naar 26. Moeten wij voor die ene zetel extra verkiezingen houden? Op dit moment zijn wij bezig om samen met BZK uit te zoeken op welke wijze dit het beste kan. Beide Kamers krijgen hierover een brief, zodra wij

hierover alles op een rij hebben gezet. Ik kan mij moeilijk voorstellen dat wij voor die ene zetel extra verkiezingen organiseren. Eventueel kan aan een restzeteloplossing worden gedacht. Wij moeten echter alles nog eens goed tegen het licht houden, om te bepalen wat de beste oplossing is. De 26ste zetel kan pas ingaan als er een vorm is gevonden om deze te formaliseren, en dit gebeurt waarschijnlijk in de loop van de zittingsperiode van

het Europees Parlement. De vorm wordt wel zo gekozen, dat niet aan het Ierse probleem tegemoet kan worden gekomen door nog eens een heel nieuwe ronde van ratificatieprocedures in alle lidstaten te houden.

Mevrouw Broekers-Knol (VVD):

Ik ben ontzettend blij dat er een brief komt met een uitleg over de wijze waarop dit moet worden opgelost. Komt deze brief nog voor de verkiezingen? Het is handig om dit te weten voordat de verkiezingen plaatsvinden.

Staatssecretaris Timmermans:

Voor de verkiezingen is deze brief er zeker, want wij zijn al bijna zover dat wij de brief kunnen afronden. Natuurlijk moet je politieke partijen ook duidelijkheid geven. Een persoon krijgt immers die zetel toegewezen en wil ook graag weten waar hij aan toe is.


Brondocumenten


Historie