T00929

Toezegging Communicatie met de consument over terugbetalingsregeling (29.048)De minister van Economische Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Asscher, Doek en Sylvester, toe in overleg te treden met de sector teneinde te bezien op welke wijze de communicatie met de betrokken consument, d.w.z. de consument die in aanmerking komt / zou kunnen komen voor de terugbetalingsregeling, het beste vorm gegeven kan worden.


Kerngegevens

Nummer T00929
Status voldaan
Datum toezegging 10 februari 2009
Deadline 1 juli 2010
Verantwoordelijke(n) Minister van Economische Zaken (2012-2017)
Kamerleden drs. E. Asscher (VVD)
dr. J.J. Sylvester (PvdA)
Commissie commissie voor Economische Zaken (EZ)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen overleg
terugbetalingen
Kamerstukken Initiatiefvoorstel-Ten Hoopen en Samsom Warmtewet (29.048)


Uit de stukken

 Handelingen I 2008-2009, nr. 21 - 1087

(...)

Minister Van der Hoeven: De heren Doek en Asscher en mevrouw Sylvester hebben gevraagd op welke wijze een eventuele terugbetalingsregeling wordt uitgevoerd en hoe het dan staat met de voorlichting aan consumenten. Op dit moment weet ik nog niet op welke wijze een eventuele terugbetalingsregeling zal worden uitgevoerd. Dit is mede afhankelijk van de lagere regelgeving die nog tot stand moet worden gebracht. Ik zal dit uiteraard in nauw overleg met de sector doen. Dat is noodzakelijk, juist om een eventuele terugbetaling met zo min mogelijk administratieve lasten te kunnen laten plaatsvinden. Ik zal in dat overleg ook aan de orde stellen op welke manier de communicatie met de betrokken consumenten het beste kan plaatsvinden.


Brondocumenten


Historie