T01478

Toezegging Eerste Kamer informeren over de Brighton Conferentie 2012 (32.735)De minister van Veiligheid en Justitie zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Van Boxtel (D66) en Strik (GL), toe na ommekomst van de Brighton Conferentie op 18-20 april 2012 de Eerste Kamer te informeren.


Kerngegevens


Uit de stukken

Handelingen I 2011-2012, nr. 22 - blz. 45

Mevrouw Strik (GroenLinks): Ik ga verder over Brighton. Er komt nog een voorbereidend mondeling overleg met de bewindspersonen. Daar ben ik heel blij mee. Ik zou ook heel graag achteraf een terugkoppeling krijgen over de inzet die de regering daar heeft gepleegd en wat daarvan terecht is gekomen.

Handelingen I 2011-2012, nr. 22 - blz. 46

De heer Van Boxtel (D66): (...) Ik sluit mij graag aan bij het verzoek van mevrouw Strik om na ommekomst van Brighton de Eerste Kamer te informeren over de gemaakte afspraken en de eventueel behaalde resultaten. (...)

Handelingen I 2011-2012, nr. 22 - blz. 48

Minister Opstelten: Mevrouw Strik en de heer Van Boxtel hebben gevraagd of na ommekomst van Brighton – ik ga daar zelf naartoe –de Kamer kan worden geïnformeerd. Aan dat verzoek voldoe ik gaarne. Ik ga ook gaarne naar Brighton toe. Dat is dus een mooie combinatie.


Brondocumenten


Historie