Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
T01915

Toezegging Geen subdelegatie bij toepassing van art. 1:28a lid 1 BW (33.351)De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Lokin-Sassen (CDA), toe dat de deskundigen worden aangewezen bij algemene maatregel van bestuur ex artikel 1:28a Burgerlijk Wetboek; hoewel de wet hiervoor ruimte laat, zal dit niet bij ministeriële regeling geschieden. 


Kerngegevens

Nummer T01915
Status openstaand
Datum toezegging 16 december 2013
Deadline 1 juli 2014
Voormalige Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
Huidige Verantwoordelijke(n) Minister voor Rechtsbescherming
Kamerleden Mr. P.E.M.S. Lokin-Sassen (CDA)
Commissie commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie legisprudentie
Onderwerpen aanwijzen deskundigen
bij of krachtens
subdelegatie
Kamerstukken Wijziging vermelding van geslacht in de geboorteakte (33.351)


Uit de stukken

Handelingen I 2013-2014, nr. 13, item 2 − blz. 3

Mevrouw Lokin-Sassen (CDA):

Het wetsvoorstel geeft de mogelijkheid om deskundigen niet langer bij AMvB aan te wijzen, doch "bij óf krachtens AMvB", dus ook bijvoorbeeld bij ministeriële beschikking. Wij willen graag van de staatssecretaris weten wat de beweegreden is om deze wijziging aan te brengen in vergelijking met de huidige wet?

Handelingen I 2013-2014, nr. 13, item 4, p. 44

Staatssecretaris Teeven:

Mevrouw Lokin vroeg verder of de deskundigen niet alleen bij AMvB maar ook krachtens AMvB kunnen worden aangewezen. De deskundigen worden bij AMvB aangewezen. Ik wil toezeggen dat ik dit niet bij ministeriële regeling zal doen. Dat is ook niet noodzakelijk. De enige reden waarom dit was opgenomen was omdat ik toentertijd, toen we dit opschreven bij de totstandkoming en de uitwisseling van de stukken, niet uitsloot dat we snel zouden moeten handelen in verband met wachtlijsten. Ik heb daar net al een opmerking over gemaakt. Die wachtlijsten worden op dit moment helemaal niet voorzien. Ik denk dus dat we al die deskundigen gewoon bij AMvB kunnen aanwijzen.


Brondocumenten


Historie

 • 7 november 2017
  nieuwe commissie: commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
 • 7 november 2017
  commissie vervallen: commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J)
 • 26 oktober 2017
  nieuwe verantwoordelijkheid: Minister voor Rechtsbescherming
 • 26 oktober 2017
  verantwoordelijkheid verlopen: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
 • 12 september 2017
  nieuwe status: openstaand
  Voortgang:
 • 16 december 2013
  toezegging gedaan