T02587

Toezegging Het onderzoeken van de mogelijkheden voor de ontwikkeling van Key Performance Indicators (KPI's) voor de aanpak van belastingontwijking en belastingontduiking (34.785)De Staatssecretaris van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Rij (CDA), toe een inventarisatie uit te voeren naar de mogelijkheden voor het ontwikkelen van zogenoemde Key Performance Indicators (KPI's ) voor de aanpak van belastingontwijking en belastingontduiking en de Kamer hierover op Prinsjesdag 2018 te informeren.


Kerngegevens

Nummer T02587
Status voldaan
Datum toezegging 5 juni 2018
Deadline 1 oktober 2018
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Financiën
Kamerleden Mr. M.L.A. van Rij (CDA)
Commissie commissie voor Financiën (FIN)
Soort activiteit Mondeling overleg
Categorie brief/nota
Onderwerpen belastingontduiking
belastingontwijkingen
Key Performance Indicators
meetbaarheid
Kamerstukken Belastingplan 2018 (34.785)


Uit de stukken

Kamerstukken I, 2017-2018, 34785, K , Bijlage (schriftelijke vragen ter voorbereiding van het mondeling overleg):

De heer Van Rij (CDA):

De leden van de CDA-fractie begrijpen dat investeringsstromen niet alleen afhankelijk zullen zijn van de te nemen fiscale maatregelen ( ATAD-1, ATAD-2, MLI, PPT, lijst non-coöperatieve, scherper toezicht trustsector, geconditioneerde bronheffing op roulaties, rente en dividend en een publieke variant van CBC-reporting).

Ook de wijzigingen in de Amerikaanse belastingwetgeving zullen een gamechanger zijn, alsmede het verleggen van handelsstromen vanwege toenemende conflicten wereldwijd.

De vraag over de KPI’s focust op de bijzondere financiële instellingen, zoals houdstermaatschappijen, financieringsmaatschappijen en royaltyvennootschappen. Naar de mening van de leden van de CDA-fractie is het wel degelijk mogelijk om daar een methodologie voor te ontwikkelen om beter de omvang, herkomst en bestemming in beeld te krijgen. Aan de hand van een nulmeting kan de discussie dan objectiever worden gevoerd dan thans. De leden van de CDA-fractie willen voorkomen dat de regering in het debat over de belastingontwijking en belastingontduiking het ene beeld met het andere beeld gaat bestrijden. Kan de staatssecretaris concreter aangeven wat hij gaat doen, inventariseren alleen is niet voldoende, zo vragen deze leden.

Kamerstukken I, 2017-2018, 34785, K , p. 4:

Staatssecretaris Snel:

Dan was er een vraag van het CDA over hetzelfde onderwerp: als je het hebt over het aanpakken van bijvoorbeeld belastingontwijking, hoe meet je dat dan? Ik had daarover ook een debat in de Tweede Kamer. Daar zei ik: we moeten oppassen dat we niet het aantal brievenbussen meten en dan denken dat wij het precieze antwoord hebben op de vraag of we succesvol waren of niet, want het is natuurlijk niet alleen te meten aan het aantal brievenbussen dat er bestaat. Maar als je dat dan toch meer kwantitatief of kwalitatief wilt onderbouwen, hoe ga je dat dan doen? Dat is een terechte vraag en daar heb ik nog geen pasklaar antwoord op. Wij zijn in gesprek met een externe partij die samen met ons zal inventariseren: naar wat voor doelen of KPI's, zoals dat tegenwoordig zo mooi heet, moeten we eigenlijk kijken om te zien of wij straks, als we die wetgeving eenmaal hebben vervaardigd, ook succesvol zijn in de beleidswensen die wij hebben? Dat geldt in zijn algemeenheid denk ik voor al het beleid dat wij vanuit het kabinet ondernemen. Dan moet er ook een zekere toetsing kunnen zijn: slagen wij in wat wij willen? In dit geval moeten we op zoek gaan naar een serie aan KPI's om een beetje beter inzicht te krijgen in of wij succesvol zijn in onze aanpak van belastingontwijking. Dat ben ik dus aan het inventariseren. Bij het Belastingplan, dus met Prinsjesdag, zal ik u allen nader informeren of wij daarvoor een goede set aan KPI's hebben kunnen maken.


Brondocumenten


Historie