T01053

Toezegging Inhoud AMvB (31.320 / 31.374)De minister zal in de AMvB beschrijven wat de meter in ieder geval moet kunnen in het licht van de doelen die met de slimme meter worden beoogd.


Kerngegevens

Nummer T01053
Status voldaan
Datum toezegging 24 maart 2009
Deadline 1 juli 2011
Voormalige Verantwoordelijke(n) Minister van Economische Zaken (2012-2017)
Huidige Verantwoordelijke(n) Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Kamerleden G. van den Berg (SGP)
Commissie commissie voor Economische Zaken (EZ)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie lagere regelgeving
Kamerstukken Verbetering werking elektriciteits- en gasmarkt (31.374)
Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie (31.320)


Uit de stukken

Handelingen I 2008-2009, nr. 26 – blz. 1389

(...)

Minister van der Hoeven

De heer Van den Berg vroeg of de slimme meter niet toekan met één kanaal. Ik zal in de AMvB de minimale functionaliteit beschrijven, dus wat de meter in ieder geval moet kunnen in het licht van de doelen die met de slimme meter worden beoogd. We moeten geen lage eisen stellen.


Brondocumenten


Historie