T03137

Toezegging Koppeling suggesties Covid-19 maatregelen en weging (35.526)De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Kluit (GroenLinks), toe dat in alle brieven die de Kamer zal ontvangen met betrekking tot Covid-19 maatregelen, altijd een directe koppeling zal worden gelegd tussen suggesties voor maatregelen en een weging waarom die wel of niet meegenomen worden.


Kerngegevens

Nummer T03137
Status openstaand
Datum toezegging 20 april 2021
Deadline 1 juli 2021
Verantwoordelijke(n) Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Kamerleden Drs. S.M. Kluit (GroenLinks)
Commissie commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie legisprudentie
Onderwerpen interpellatie
maatregelen
novel coronavirus
Kamerstukken Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (35.526)


Uit de stukken

Handelingen I , 2020-2021, nr. 35, item 8, blz. 7

Mevrouw Kluit (GroenLinks):

Hoor ik de minister dan zeggen dat er in alle brieven die we nog gaan krijgen, altijd een directe koppeling zal worden gelegd tussen suggesties voor maatregelen en een weging waarom die wel of niet meegenomen worden?

Handelingen I , 2020-2021, nr. 35, item 8, blz. 7

Minister De Jonge:

Ja. Ik meen oprecht dat dat in alle andere brieven het geval is geweest en dat dat ook in de komende brieven het geval zal zijn.


Brondocumenten


Historie

  • 20 april 2021
    toezegging gedaan