T03300

Toezegging Publieksactiviteiten in het kader van CoFE (35.508)De Minister van Buitenlandse Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van een opmerking van het lid Oomen-Ruijten (CDA), toe telkens een geactualiseerde lijst van publieksactiviteiten in het kader van de Conferentie over de Toekomst van Europa toe te sturen.


Kerngegevens

Nummer T03300
Status openstaand
Datum toezegging 12 oktober 2021
Deadline 1 juli 2022
Verantwoordelijke(n) Minister van Buitenlandse Zaken
Kamerleden M.G.H.C. Oomen-Ruijten (CDA)
Commissie commissie voor Europese Zaken (EUZA)
Soort activiteit Mondeling overleg
Categorie brief/nota
Onderwerpen Conferentie over de Toekomst van Europa
Publieksactiviteiten
Kamerstukken Conferentie over de Toekomst van Europa (35.508)


Uit de stukken

Verslag van een Mondeling Overleg, Kamerstukken I 2021-2022, 35 508, K - blz. 6

Minister Knapen:

Tot slot zeg ik nog dit. Ik weet dat deze Kamer het laagste budget heeft van alle Europese Kamers, dus ik kan het niet van deze Kamer vragen. Maar als wij iets organiseren dat zo interessant en aansprekend is dat iemand van deze Kamer daarin wil participeren, dan is die bij ons meer dan welkom. Ik laat het hier even bij.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer de minister. Wellicht zou het dan goed zijn als we dan telkens een update krijgen over de projecten en de activiteiten die u organiseert, zodat we die kunnen agenderen, ook in de commissie voor Europese Zaken. Dan kunnen we kijken of we mee kunnen doen. Als dat op korte termijn is, kunnen we dat via e-mailprocedure rondsturen. Dank u wel voor uw uitgebreide antwoord.

Verslag van een Mondeling Overleg, Kamerstukken I 2021-2022, 35 508, K - blz. 14

De voorzitter:

Ik mag de minister eraan herinneren dat de Kamer in elk geval een update krijgt van de activiteiten die er voor de toekomst gepland staan. Dat zouden we heel fijn vinden. Dank u wel.


Brondocumenten


Historie

  • 12 oktober 2021
    toezegging gedaan