T00345

Toezegging Subsidiariteitstoets (31.200 V)De staatssecretaris van Europese Zaken is bereid om de resultaten van de gesprekken die hij en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken hebben met andere overheden op Europees terrein, te melden bij de Tijdelijke Commissie Subsidiariteitstoets, de commissies ESO en/of EuZa.


Kerngegevens

Nummer T00345
Oorspronkelijke nummer tz_ESO_2007_1
Status voldaan
Datum toezegging 19 juni 2007
Deadline 1 januari 2010
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken
Kamerleden drs. J.H. Eigeman (PvdA)
Commissie commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Kamerstukken Begrotingsstaten Buitenlandse Zaken 2008 (31.200 V)


Uit de stukken

Handelingen Eerste Kamer 2006 – 2007, [33] – 1019

De heer Eigeman (PvdA):

De staatssecretaris van Europese Zaken gaat samen met zijn collega van Binnenlandse Zaken twee keer per jaar met gemeenten om de tafel zitten om de werking van de Europese regelgeving kritisch door te nemen. Wij dringen erop aan de resultaten van die gesprekken aan de Tijdelijke Commissie Subsidiariteit worden gerapporteerd, zodat de Eerste en Tweede Kamer daaruit lering kunnen trekken.

Handelingen Eerste Kamer 2006 – 2007, [33] – 1028

Staatssecretaris Timmermans:

De heer Eigeman wil ik nog kort toevoegen dat ik graag bereid ben om te voldoen aan zijn vraag om hetgeen ik met mijn collega van Binnenlandse Zaken bespreek met de andere overheden op Europees terrein te melden bij de subsidiariteitscommissie. Ik kan mij echter ook voorstellen dat wij het melden bij de ESA of de commissie Europese Zaken van de Tweede Kamer. Het gaat over meer dan alleen vragen van subsidiariteit. De medeoverheden zijn ook op heel andere terreinen die met Europa te maken hebben actief. Het zou jammer zijn als de Kamers daarvan zouden worden uitgesloten.


Brondocumenten


Historie