Arbeidsvoorzieningen
WetsvoorstellenSchriftelijke vragen

  • 10 juli 2001, M.F. Jaarsma (PvdA), J. van Leeuwen (CDA), P. Swenker (VVD), K. Veling (ChristenUnie) en D.J.B. de Wolff (GroenLinks)
    inzake een notitie met betrekking tot de rechtsgevolgen van het introduceren van een hybride stelsel bij de uitvoering van de sociale zekerheid
    pdf pdf
    aanhangsels 2000-2001 nr. 19 (antwoord ontvangen op: 17 juli 2001)

Toezeggingen


Edossiers