27.665

Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomenDit wetsvoorstel bevat technische aanpassingen van verschillende wetten in verband met de inwerkingtreding van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (27.588) Tevens bevat het voorstel overgangs- en invoeringsbepalingen die noodzakelijk zijn voor de invoering van die wet.

Hiermee wordt ook de verantwoordelijkheid voor de reïntegratie geregeld en de regeling van de consequenties van het voorstel voor gemeentelijke taken vastgesteld. De organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (24.877), de Arbeidsvoorzieningswet 1996 (24.450) en de wetten ter invoering van die wetten worden ingetrokken.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 5 juli 2001 aangenomen door de Tweede Kamer. SP en CDA stemden tegen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 27 november 2001 zonder stemming aangenomen. CDA en SP is daarbij aantekening verleend.

De wet is opgenomen in Staatsblad 625 van 18 december 2001.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 682 van 27 december 2001.


Kerngegevens

ingediend

6 april 2001

titel

Invoering van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten