26.904

Gemeentelijke herindeling in een deel van de provincie UtrechtDit wetsvoorstel voegt de gemeenten Utrecht en Vleuten-de Meern samen tot de nieuwe gemeente Utrecht; de gemeenten Harmelen en Woerden gaan op in de nieuwe gemeente Woerden; de gemeente De Bilt en de gemeente Maartensdijk gaan op in de nieuwe gemeente De Bilt.

De herindeling is een gevolg van de wens van grootstedelijk bestuur enerzijds en de wens tot oplossing van de urgente ruimtenood van de stad Utrecht anderzijds.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 23 mei 2000 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, D66 en VVD stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 4 juli 2000, na hoofdelijke stemming, met 36 stemmen voor (PvdA, VVD en D66) en 35 stemmen tegen (CDA, GroenLinks, RPF/GPV, SGP, SP en OSF) aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 301 van 6 juli 2000.


Kerngegevens

ingediend

23 november 1999

titel

Gemeentelijke herindeling in een deel van de provincie Utrecht

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

12