27.208

Invoeringswet arbeid en zorgDit wetsvoorstel bevat technische aanpassingen van verschillende wetten in verband met de inwerkingtreding van de Wet arbeid en zorg (27.207). Tevens bevat het voorstel overgangs- en invoeringsbepalingen die noodzakelijk zijn voor de invoering van die wet.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 18 april 2001 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 13 november 2001 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 568 van 29 november 2001.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 569 van 29 november 2001.


Kerngegevens

ingediend

27 juni 2000

titel

Vaststelling van regels voor overgangs- en invoeringsrecht voor de totstandkoming van de Wet arbeid en zorg (Invoeringswet arbeid en zorg)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen verschillend kan worden vastgesteld


Documenten