27.630

Aanpassing huursubsidieparameters en handhaving vermogensgrenzenDit voorstel wijzigt de Huursubsidiewet en de Wet bevordering eigenwoningbezit.

Met deze wijzigingen worden de huursubsidieparameters in de Huursubidiewet met ingang van 1 juli 2001 aangepast met het maximale huurverhogingspercentage. Tevens beoogt het voorstel de vermogensgrenzen die in beide wetten worden genoemd, met ingang van 1 juli 2001 niet aan te passen. Deze laatste wijziging moet ongewenste effecten als gevolg van de nieuwe belastingwetgeving voorkomen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 17 mei 2001 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 juni 2001 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 295 van 28 juni 2001.


Kerngegevens

ingediend

13 maart 2001

titel

Het aanpassen voor het tijdvak van 1 juli 2001 tot en met 30 juni 2002 van enige huursubsidieparameters, genoemd in de Huursubsidiewet, aan het maximale huurverhogingspercentage en het met ingang van 1 juli 2001 niet aanpassen van de vermogensgrenzen, genoemd in de Huursubsidiewet en de Wet bevordering eigenwoningbezit

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

Filter op:
       
Filter op: