28.051

Wijziging Grondwet inzake tijdelijke vervanging van kamerleden, statenleden of raadsleden in verband met zwangerschap, bevalling of ziekteDit wetsvoorstel wijzigt de Grondwet zodat leden van de Eerste en Tweede Kamer, Provinciale Staten en gemeenteraden bij zwangerschap of ziekte tijdelijk vervangen kunnen worden. Hiermee worden vrouwen in staat gesteld beter gebruik te maken van het passief kiesrecht.

Met dit voorstel kunnen leden van de genoemde vertegenwoordigende lichamen voor de duur van 16 weken vervangen worden bij zwangerschap, bevalling en ziekte. Het vervangen lid wordt voor de periode van 16 weken ontslagen en daarna weer lid. De vervanger verliest na de periode het lidmaatschap.

Dit is de eerste lezing van deze Grondwetswijziging. Wetsvoorstel 28.727 bevat de tweede lezing van deze Grondwetswijziging.

Het voorstel komt in grote lijnen overeen met een eerder voorstel over tijdelijke vervanging van kamerleden (23.798) dat in tweede lezing door de Eerste Kamer werd verworpen. Nieuw is alleen dat de tijdelijke vervanging van een kamerlid, statenlid of raadslid ook in geval van ziekte mogelijk wordt.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 7 februari 2002 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, GroenLinks, PvdA, D66 en CDA stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 26 maart 2002 zonder stemming aangenomen. VVD, ChristenUnie en SGP is daarbij aantekening verleend.

De wet is opgenomen in Staatsblad 172 van 28 maart 2002.


Kerngegevens

ingediend

18 oktober 2001

titel

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet tot aanvulling van de bepalingen inzake der verkiezing van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer, de provinciale staten en de gemeenteraden in verband met de tijdelijke vervanging van hun leden wegens zwangerschap, bevalling of ziekte

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding


Documenten

12