28.727

Wijziging Grondwet inzake tijdelijke vervanging van Kamerleden, statenleden of raadsleden in verband met zwangerschap, bevalling of ziekteDit voorstel bevat de tweede lezing voor het veranderen van de Grondwet zodat leden van de Eerste en Tweede Kamer, Provinciale Staten en gemeenteraden bij zwangerschap of ziekte tijdelijk vervangen kunnen worden. Hiermee worden vrouwen in staat gesteld beter gebruik te maken van het passief kiesrecht.

Het overwegingsvoorstel 28.051 is op 26 maart 2002 door de Eerste Kamer aangenomen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 29 juni 2004 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, D66, ChristenUnie, CDA en LPF stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 18 januari 2005 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD en SGP stemden tegen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 52 van 8 februari 2005.

De tekstplaatsing is opgenomen in Staatsblad 240 van 23 mei 2006.


Kerngegevens

ingediend

11 december 2002

titel

Verandering in de Grondwet, strekkende tot aanvulling van bepalingen inzake de verkiezing van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal, de provinciale staten en de gemeenteraden in verband met de tijdelijke vervanging van hun leden wegens zwangerschap, bevalling of ziekte

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties

inwerkingtreding

Procedure grondwetsherziening


Documenten

13