28.064

Invoeringswet titel 7.4 (Huur) Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimteDit wetsvoorstel regelt de invoering van titel 7.4, zoals deze titel zal luiden na het tot Wet worden en inwerkingtreden van de wetsvoorstellen Vaststelling titel 7.4 (Huur) Burgerlijk Wetboek (26.089), Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (26.090) en Huur van bedrijfsruimte (26.932).

Met dit voorstel worden enkele wijzigingen aangebracht in bovenstaande wetsvoorstellen en bepalingen gegeven voor het overgangsrecht.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 25 april 2002 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 29 oktober 2002 en op 12 november 2002. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 mei 2003 zonder stemming aangenomen.

Het voorstel werd gezamenlijk met bovenstaande wetsvoorstellen behandeld.


Kerngegevens

ingediend

25 oktober 2001

titel

Invoering van titel 4 van Boek 7 (Huur) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek en van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Invoeringswet titel 7.4 (Huur) van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie
  • staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

Filter op:
       
Filter op: