32.337

Verruiming dwangbehandeling tbs-ersDit wetsvoorstel verruimt in de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Penitentiaire beginselenwet en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen de mogelijkheid om onvrijwillige geneeskundige behandeling te verrichten. Hiermee geeft de regering uitvoering aan aanbeveling 7 van de tijdelijke commissie onderzoek tbs (TK 30.250 nr. 5).

Met dit voorstel wordt het mogelijk om in het gevangeniswezen, de justitiële jeugdinrichtingen en de tbs inrichtingen, bij gedetineerden, jeugdigen en ter beschikking gestelden met een psychiatrische stoornis een dwangbehandeling op te leggen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.337, A) is op 14 februari 2012 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 11 september 2012 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

11 maart 2010

titel

Wijziging van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Penitentiaire beginselenwet en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen in verband met de verruiming van de mogelijkheid onvrijwillige geneeskundige behandeling te verrichten

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten