32.853

Verlenging verjaringstermijn vergoeding van schade voor slachtoffers van zware misdrijvenDit wetsvoorstel regelt in het Burgerlijk Wetboek (BW) de verlenging of afschaffing van de verjaringstermijn voor de vergoeding van schade voor slachtoffers van zeden- en andere zware misdrijven. Verlenging van deze verjaringstermijnen is nodig nu door wetsvoorstel 32.890 de verjaringstermijn voor de vervolging van zedendelicten en andere zware misdrijven is verlengd of afgeschaft.

Met dit voorstel krijgt een slachtoffer van een misdrijf langer de tijd om een schadevergoeding aan te vragen. Hiermee wil het kabinet de positie van slachtoffers en nabestaanden verbeteren.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.853, A) is op 22 maart 2012 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 25 september 2012 als hamerstuk afgedaan. 


Kerngegevens

ingediend

8 augustus 2011

titel

Wijziging regeling van de bevrijdende verjaring in het Burgerlijk Wetboek in geval van schade veroorzaakt door strafbare feiten

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten