32.889

Initiatiefvoorstel-Voortman en Heerma Wet flexibel werkenDit initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Voortman (Groenlinks) en Pieter Heerma (CDA) beoogt flexibel werken te bevorderen door de Wet aanpassing arbeidsduur (Waa) om te vormen tot een Wet flexibel werken (Wfw). Deze wet moet bevorderen dat werknemers meer mogelijkheden krijgen om te telewerken en op voor hen gunstige tijden te werken.

Werknemers kunnen bij hun werkgever een verzoek doen om de arbeidstijden en de arbeidplaats aan te passen. Nu kunnen werknemers alleen een verzoek doen om het aantal uren aan te passen. De termijn waarbinnen een werknemer een dergelijke aanvraag kan doen wordt met dit voorstel verkort van een jaar naar een half jaar na aanvang van het dienstverband. Na afwijzing of inwilliging van het verzoek moet de werknemer nu nog twee jaar wachten voordat hij een nieuw verzoek mag doen. Het voorstel bekort deze termijn tot één jaar. De voorgestelde Wfw zal alleen van toepassing zijn op werkgevers die meer dan tien werknemers in dienst hebben.

Dit initiatiefwetsvoorstel werd oorspronkelijk mede ingediend door het voormalige Tweede Kamerlid Van Gent (GroenLinks) en Van Hijum (CDA).


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK 32.889, A) op 16 oktober 2014 aangenomen. CDA, ChristenUnie, 50PLUS/Baay-Timmerman, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en de SP stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 14 april 2015 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV en VVD stemden tegen.

De Eerste Kamer is op 19 maart 2015 per brief geïnformeerd dat het lid Heerma de plaats in zal nemen van de heer Van Huijm (EK 32.889, E).


Kerngegevens

ingediend

9 september 2011

titel

Voorstel van wet van de leden Voortman en Pieter Heerma tot wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur, arbeidsplaats en werktijd ten einde flexibel werken te bevorderen

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

47