33.086

Versterking eigen verantwoordelijkheid inburgeringsplichtigeDit wetsvoorstel legt door een wijziging van de Wet inburgering de verantwoordelijkheid voor de inburgering bij de inburgeringsplichtige zelf. De inburgeringsplichtige moet voortaan zelf de deelname en financiering van de inburgering regelen. Minder draagkrachtige nieuwkomers kunnen gebruik maken van een sociaal leenstelsel. Hiermee wil de regering recht doen aan de eigen kracht voor de vreemdelingen die hebben gekozen om zich in Nederland te vestigen.

Hoger opgeleide nieuwkomers kunnen gebruik maken van een examen dat beter bij hun kennis en mogelijkheden past. Het blijft mogelijk om het inburgeringsexamen op het minimaal vereiste taalniveau af te leggen. Het niet halen van het inburgeringsexamen kan in bepaalde gevallen leiden tot intrekking van de reguliere verblijfsvergunning bepaalde tijd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.086, A) is op 26 april 2012 aangenomen door de Tweede Kamer. VVD, SGP, CDA, PVV en het lid Brinkman stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 11 september 2012 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, CDA en SGP stemden voor.

Op verzoek van een aanmerkelijke minderheid in de Eerste Kamercommissie voor Immigratie & Asiel /JBZ-Raad heeft de Eerste Kamer op 19 juni 2012 gestemd over de mogelijke controversialiteit van dit wetsvoorstel. Het voorstel is op 19 juni 2012 na stemming bij zitten en opstaan niet controversieel verklaard. PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, SP, D66, OSF, 50PLUS en PvdD stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

14 november 2011

titel

Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met de versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

80
Bladeren:
[1-50] [51-80] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-80] documenten