33.175

Samenvoeging van de gemeenten Dirksland, Goedereede, Middelharnis en OostflakkeeMet dit voorstel wordt de samenvoeging van de gemeenten Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee geregeld. Deze vier gemeenten vormen samen het eiland Goeree-Overflakkee. De naam van de nieuw te vormen gemeente is ook Goeree-Overflakkee. Het voorstel is gebaseerd op het herindelingsadvies, dat is vastgesteld door provinciale staten van Zuid-Holland. De provincie Zuid-Holland heeft het initiatief genomen tot dit voorstel. De gemeenten Dirksland, Middelharnis en Oostflakkee ondersteunen het voorstel, het voorstel kan niet rekenen op instemming van het gemeentebestuur van Goedereede.

Uit het herindelingsadvies blijkt dat het gebrek aan (toekomstige) bestuurskracht, in samenhang met de inhoudelijke noodzaak en urgentie de belangrijkste redenen zijn geweest voor het opstarten van de herindelingsprocedure. De samenwerking in het gebied verliep volgens de meeste gemeenten al jarenlang zeer moeizaam en er werden onvoldoende resultaten geboekt. Gezien de geografische eenheid van het gebied zijn er geen andere herindelingsvarianten wenselijk die leiden tot de gewenste versterking van de bestuurskracht.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.175, C) is op 17 april 2012 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, VVD, CDA en het lid Brinkman stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 3 juli 2012 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, PvdA, CDA, PvdD, D66 en GroenLinks stemden voor. De tijdens de plenaire behandeling op 26 juni 2012 ingediende motie-Kuiper (ChristenUnie) c.s. over het aanhouden van de herindeling (EK 33.175, E) is op 3 juli 2012 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PVV, SP, ChristenUnie, SGP, 50PLUS, PvdD en OSF stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

11 februari 2012

titel

Samenvoeging van de gemeenten Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten