33.673

Grondslag voor het doorberekenen van kosten verbonden aan het uitvoeren van veiligheidsonderzoekenDit voorstel wijzigt de Wet veiligheidsonderzoeken en beoogt een wettelijke grondslag te geven voor de doorberekening van kosten aan de werkgever door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Defensie voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een veiligheidsonderzoek met betrekking tot een persoon die een werkgever wil belasten met de vervulling van een vertrouwensfunctie. Veiligheidsonderzoeken worden uitgevoerd door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 33.673, nr. 2) is op 14 oktober 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. Het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, D66 en de PvdA stemden voor.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 14 april 2015. Het voorstel is op 2 juni 2015 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, PvdA en CDA stemden voor.

De tijdens de behandeling op 14 april 2015 ingediende Motie-De Graaf (D66) c.s. over een beschouwing omtrent het doorberekenen van kosten van handelingen en diensten in het kader van de uitvoering van de overheidstaak en een aanzet van een afwegingskader (EK 33.673, D) is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de PVV stemde tegen.


Kerngegevens

ingediend

21 juni 2013

titel

Wijziging van de Wet veiligheidsonderzoeken in verband met het opnemen van een grondslag voor het doorberekenen van kosten verbonden aan het uitvoeren van veiligheidsonderzoeken alsmede enkele andere wijzigingen

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten