33.697

Wet digitale handhaving veelvoorkomende overtredingenDit wetsvoorstel maakt het door een wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv), het Wetboek van Strafvordering (Sv) en de Gemeentewet voor (buitengewoon) opsporingsambtenaren mogelijk om veelvoorkomende overtredingen op straat digitaal af te handelen. Dit zogenaamde "digitaal handhaven" zorgt voor een hogere kwaliteit en een snellere afhandeling van de zaak doordat de benodigde gegevens ter plaatse worden ingevuld en verwerkt in een handcomputer (Personal Digital Assistent, PDA).

Door het gebruik van de PDA kunnen foto's gemaakt worden van de situatie ter plaatse. Deze foto's kunnen later gebruikt worden als bewijs. Daarnaast hoeven de (buitengewoon) opsporingsambtenaren geen bon meer achter te laten.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK 33.697, nr. 2) op 27 maart 2014 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 1 juli 2014 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

11 juli 2013

titel

Wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, het Wetboek van Strafvordering en de Gemeentewet in verband met de digitalisering van de handhaving van veelvoorkomende overtredingen (Wet digitale handhaving veelvoorkomende overtredingen)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten

10