34.000 XV

Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2015Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2015 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 34.000 XV, C) is op 27 november 2014 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 9 december 2014 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft het verslag van een schriftelijk overleg met de bewindspersonen van SZW van 4 september 2015 (EK 34.000 XV, H) over een nadere motivering van de spoedeisendheid van wetsvoorstellen op het SZW-terrein betrokken bij het kennismakingsgesprek met de bewindspersonen van SZW dat op 29 september 2015 plaatsvond. De commissie had op 7 juli 2015 de brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 2 juli 2015 met het overzicht van spoedeisende wetsvoorstellen waarvan het kabinet het wenselijk acht dat deze in de tweede helft van 2015 dan wel in het eerste kwartaal van 2016 door de Eerste Kamer worden behandeld (EK 34.000, O) besproken. De commissie had daarna de minister van SZW bij brief van 15 juli 2015 gevraagd om een nadere motivering van de spoedeisendheid van wetsvoorstellen op het SZW-terrein.


Kerngegevens

ingediend

16 september 2014

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-95] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-95] documenten