34.007

Initiatiefvoorstel-Tellegen Wet aanpak woonoverlastDit initiatiefvoorstel van het Tweede Kamerlid Tellegen voegt aan de Gemeentewet de mogelijkheid tot het geven van een specifieke gedragsaanwijzing bij woonoverlast toe. Hiermee wil de initiatiefnemer het woongenot en gevoelens van veiligheid van slachtoffers van woonoverlast vergroten. Bij woonoverlast moet gedacht worden aan een hond die voortdurend blaft, buren die de portiek niet schoon houden of geluidsoverlast.

Met dit voorstel kan de overlastgever een gedragsaanwijzing krijgen in de vorm van een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom. In deze last staat dat de overlastgever bepaalde handelingen moet doen of juist moet laten. De burgemeester kan pas een gedragsaanwijzing geven als een waarschuwing, mediation of buurtbemiddeling niet werken. Wanneer deze gerichte aanpak niet werkt, kan alsnog de woning gesloten worden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 22 december 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA, Groep Bontes/Van Klaveren en PVV stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 24 januari 2017 als hamerstuk afgedaan.

Bij brief van 9 september 2015 (TK, 4)  heeft het Tweede Kamerlid Tellegen de verdediging van dit voorstel overgenomen van het lid Dijkhoff.

Bij brief van 20 juni 2016 (TK, 11) deelt het lid Tellegen mede dat dit initatiefvoorstel in het vervolg mede zal worden verdedigd door het lid Van Veen.

Bij brief van 6 september 2016 (TK, 14) deelt het lid Tellegen mede dat dit initiatiefvoorstel in het vervolg alleen wordt verdedigd door het lid Tellegen.


Kerngegevens

ingediend

1 september 2014

titel

Voorstel van wet van het lid Tellegen tot wijziging van de Gemeentewet in verband met de aanpak van woonoverlast (Wet aanpak woonoverlast)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister voor Wonen en Rijksdienst

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten