34.228

Energieprestatievergoedingsovereenkomsten tussen verhuurders en huurdersDit voorstel wijzigt boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (BW) en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Uhw). Het voorstel maakt het voor verhuurders en huurders mogelijk om in het kader van het energiezuinig maken van woningen energieprestatievergoedingen aan verhuurders overeen te komen voor gegarandeerde energieprestaties van woningen. Enerzijds wordt hiermee verhuurders meer zekerheid gegeven over hetgeen zij bij huurders in redelijkheid in rekening mogen brengen. Anderzijds worden huurders beschermd tegen te hoge vergoedingen die zij voor de geleverde energie aan hun verhuurders moeten betalen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 19 januari 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, Groep Kuzu/Öztürk, Klein, VVD, SGP, ChristenUnie en CDA stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 17 mei 2016 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SP en PVV stemden tegen.

De tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel op 26 april 2016 ingediende motie-Lintmeijer (GroenLinks) c.s. over verplicht stellen van de woonlastenwaarborg (EK, H) is op 17 mei 2016 aangehouden. Deze motie is vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, lid 3 van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.


Kerngegevens

ingediend

16 juni 2015

titel

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met de mogelijkheid voor verhuurder en huurder een energieprestatievergoeding overeen te komen

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister voor Wonen en Rijksdienst

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten

59
Bladeren:
[1-50] [51-59] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-59] documenten