Motie-Engels (D66) c.s. om de mogelijke tekorten en achterblijvende prestaties bij rechtspraak, Openbaar Ministerie en politie tot een minimum te reduceren (EK 34.485 VI, C)In deze motie wordt de regering verzocht met genoemde ketenpartners te inventariseren welke de meest noodzakelijke maatregelen zijn om aan de meest noodzakelijke financiële problemen nog dit jaar tegemoet te komen en daaraan vervolgens bij de Najaarsnota met behulp van financiële instrumenten als onderuitputting, kasschuif of herschikking van middelen tegemoet te komen, en de Kamer daarover te berichten.ingediend

5 juli 2016

resultaat

Op 12 juli 2016 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD en PVV stemden tegen.

bij

indiener

mede ondertekend door